Downs syndrom – Lika eller Olika

Imorgon, den 21/3, är det den internationella Downs syndrom-dagen. Dagen är vald eftersom personer med Downs syndrom har 3 av kromosom nummer 21. År 2015 fick dagen ett stort genomslag på social media med ”Rocka Sockorna” – att ha på sig två olika strumpor för att uppmärksamma alla med Downs syndrom. Men hur olika är en person med Downs syndrom, jämfört mot en person utan Downs syndrom?

Personer som har Downs syndrom har vissa karakteristiska ansiktsdrag. De flesta har även inlärningssvårigheter. De ser alltså annorlunda ut och behöver ofta längre tid för lärande. Detta gjorde att personer med Downs syndrom, liksom många andra personer med funktions-variationer, förr i tiden ofta gömdes undan. Det var även vanligt att de spenderade i princip hela sitt liv på olika institutioner. 
I takt med samhällets utveckling, så har även dess syn på människor med funktionshinder och funktionsvariationer förändrats. Man brukar säga att Sverige fick allmän och lika rösträtt för män och kvinnor 1921. Men det var inte förrän 1989 som alla medborgare fick rösträtt. Generellt så kan man säga att det var först på 1990-talet som personer med en funktionsnedsättning eller funktionsvariation verkligen blev en del av det svenska samhället. 
7 Myter om Downs Syndrom
Den 21 mars firas den internationella Downs syndrom-dagen just för att uppmärksamma Downs Syndrom, vad det är, vad det innebär och hur människor med Downs syndrom spelar en vital roll i våra liv och samhällen. Som en del av detta arbete tar vi en titt på populära myter som omgärdar personer med Downs syndrom. Är verkligen en person med Downs syndrom olika, jämfört med en person utan Downs syndrom?

Myt #1: Downs syndrom är en sjukdom

En person med Downs syndrom har en diagnos, inte en sjukdom. Att ha Downs syndrom är alltså inte samma sak som att man är sjuk. 
Människor med Downs syndrom löper dock större risk att få vissa sjukdomar såsom hjärtfel, sköldkörtelsjukdomar och Alzheimers. Med dagens sjukvård så kan emellertid de allra flesta leva ett vanligt och sunt liv.

Myt #2: Personer med Downs syndrom har grav intellektuell funktionsnedsättning

Det är sant att de flesta personer med Downs syndrom har inlärningssvårigheter. Det är dock inte likaställt med intellektuell funktionsnedsättning. Det påvisar inte heller vilka styrkor eller färdigheter en människa har.
Det finns en tendens att alltid vilja dela in olika människor i olika grupper. I ett YouTube-klipp så påminner Pablo Pineda, en utbildad psykolog som också har Downs syndrom, just om detta. Han påtalar att det är normalt att alla är olika och att det gäller alla människor oavsett om de är diagnosisterad med Downs syndrom eller inte. (Se YouTube-klippet här).

Myt #3: Vuxna med Downs syndrom är likadana som barn med Downs syndrom

En vuxen person med Downs syndrom föredrar umgänge med andra vuxna personer. De har liknande behov och känslor som andra vuxna. Skillnaden mellan vuxna och barn är alltså densamma oavsett om man har Downs syndrom eller inte.

Myt #4: Personer med Downs syndrom tar inte aktiv del i samhället

Personer med Downs syndrom är lika aktiva i samhället som andra personer. De har olika hobbys och intressen precis som alla andra. En del tycker det är kul med fotbollsmatcher och korvgrillning, medan andra föredrar musik, dans och teater. 
Personer med Downs syndrom är uppskattade familjemedlemmar och bidrar till både familjelivet och samhället.

Myt #5: Vuxna med Downs syndrom kan inte skapa nära relationer som leder till fasta förhållanden

Personer med Downs syndrom socialiserar, bygger vänskap och relationer precis som alla andra. En del föredrar att dejta, medan andra söker längre relationer som kan leda till samboförhållande eller äktenskap. Det finns ingen vetenskaplig studie, men personer med Downs syndrom är lika benägna att bli ledsna eller få brustet hjärta som alla andra. 

Myt #6: Vuxna med Downs syndrom är inte anställningsbara

Många företag har personer anställda som har Downs syndrom. De har olika slags positioner beroende på sin specifika kompetens och fallenhet. Den största utmaningen är ofta andra människors fördomar och förutfattade meningar. Precis som alla andra så önskar personer med Downs syndrom att hitta ett arbete, där deras arbetsinsats uppskattas och där de respekteras som individer.
Det finns flera kända personer med Downs syndrom:

  • Pablo Pineda: Första europé med Downs syndrom som tog en universitetsexamen (pedagogisk psykologi). Han har tidigare arbetat som skådespelare.
  • Karen Gaffney: Första personen med Downs syndrom som blev hedersdoktor. Hon var tidigare professionell simmare och har bl a två guldmedaljer från Special Olympics.
  • Madeline Stuart: Första professionella fotomodellen med Downs syndrom. Hon har varit med på New York Fashion Week två gånger.
  • Angela Bachiller: Den första person med Downs syndrom som blev invald till kommunfullmäktige i Spanien.
  • Noelia Garella: Den första personen med Downs syndrome som blev förskolelärare i Latinamerika.
  • Mats Melin: Känd svensk skådespelare från bl a Icas reklamfilmer (Jerry) och inom Glada Hudiksteatern.Myt #7: Person med Downs syndrom har en extra kromosom

De flesta personer med Downs syndrom har en extra kromosom nummer 21. Men det finns även en del som har Downs syndrom utan denna extra kromosom. Istället så har en partiell kopia av kromosom 21 fäst sig vid en annan kromosom. 
De senaste åren har det kommit ny spännande forskning, som visar att alla människor troligtvis har några celler med den extra kromosomen Därför kan man inte heller längre säga att det bara är personer med Downs syndrom som har en extra kromosom.

Slutsats: Lika eller Olika

Alla personer med Downs syndrom är olika, precis som alla personer utan Downs syndrom är olika. Diagnosen Downs syndrom gör inte att gruppen är homogent lika, eller att de är olika alla andra. Alla personer, med eller utan Downs syndrom, är unika individer. Vi delar alla en önskan att bli respekterade, må bra, kunna bestämma över vår egen vardag och få möjlighet att förverkliga våra egna drömmar och nå våra egna mål.
Baserat på de senaste årens utveckling, så kan man förutspå att med adekvat skolgång och en större exponering till lärande och diversifierade erfarenheter, så kommer fler personer med Downs syndrom att bli synliga i samhället och mer aktivt bidra till företagande och framtida samhällsutveckling. Då blir det verkligen ”Rocka Sockarna”!Källa: Down syndrome is not an illness - Pablo Pineda, YouTube (2015)

Källa: Karolinska Institutet, Svensk MeSH, Downs syndrom
Källa: National Down Syndrome Society, Myths and Truths
Källa: National Down Syndrome Society, What is Down Syndrome
Källa: Nordiska museet, Kort historik om funktionsnedsättning
Källa: World Down Syndrom Day, WDSD 2017
Källa: Svenska Downföreningen, Downs syndrom
Källa: Svenska Downföreningen, Rocka Sockorna

Källa: Svenska Downsföreningen, Vi kan alla ha lite Downssyndrom

Kommentarer