Kinesiska Språkets Dag 2018

FN har skapat internationella dagar för att lyfta fram de 6 olika språk som talas inom organisationen. Den 20 april är det den internationella dagen för det kinesiska språket. Vad är det vi firar? Vad är egentligen kinesiska?

Kinesiska Språkets Dag

År 2010 så skapade FN sex internationella språkdagarna för att uppmärksamma flerspråkighet och kulturell mångfald samt för att främja att alla de sex officiella språken används lika mycket inom organisationen. Inom FN anser man att alla sex språken är lika viktiga; Inget dokument publiceras utan att först ha blivit översatt på alla sex språken; Vid olika officiella möten, så översätts all kommunikation på de sex officiella språken simultant till de övriga språken. De officiella sex språken inom FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.
FN valde att lägga Kinesiska Språkets Dag den 20 april, eftersom den sammanfaller med firandet av Guyu, som i sin tur firas för att hedra Cangjie. Cangjie är en mytologisk figur i antikens Kina, som ska ha varit den Gula Kejsarens historiker och den person som uppfann de kinesiska skrivtecknen.

Vad är kinesiska?

Man säger att kinesiska är ett språk, som består av flera olika distinkta dialekter. Dessa kan i sin tur brytas ner i flera lokala varianter. Mandarin, yue (kantonesiska) och wu (pratas t ex i Shanghai) är tre exempel på sådana distinkta dialekter.
Det som är unikt med kinesiskan är dock att skillnaderna mellan de olika dialekterna är så stora, att man ofta inte förstår varandra. Till exempel så är skillnaden mellan mandarin och yue ungefär lika stor som skillnaden mellan svenska och tyska.
För att överbrygga detta så har man därför skapat en standardkinesiska. Det är denna standardkinesiska som utgör det officiella språket i Kina samt är ett av de officiella språken i Taiwan, Singapore och FN. Det är alltså ingen som har det officiella språket som modersmål, utan det är ett språk man lär sig i skolan.
Kinesiska är även ett av de officiella språken i Hongkong och Macau (tillsammans med engelska respektive portugisiska). De använder sig dock inte av standardkinesiskan, utan har istället dialekten kantonesiska (yue) som officiellt språk.

Skriftspråket – den sammanhållna länken

Det som gör att kinesiskan anses vara ett specifikt språk snarare än flera språk inom samma språkfamilj, är att man har ett gemensamt skriftspråk. Alla skriver alltså samma ord på samma sätt, även om man sedan uttalar orden på olika sätt.
Skriftspråket utgörs av de kinesiska skrivtecknen. Ett ord kan bestå av ett eller flera tecken. Varje tecken kan dock skrivas på två olika sätt. I Hongkong, Macau och Taiwan så använder man sig fortfarande av de traditionella skrivtecknen, som har sitt ursprung från Han-dynastin. De är tämligen komplexa med många individuella streck. På 50-talet så tog man därför fram en förenklad version av alla skrivtecken. Det är dessa som används i Fastlandskina. De är också dessa som lärs ut i Sverige.

Fakta om kinesiska språket
Fakta om kinesiska språket

Är kinesiska ett världsspråk?

Av världens 7,5 miljarder människor så har 1,3 miljarder kinesiska som modersmål. Det innebär att nästan var femte person har kinesiska som förstaspråk. Det är att jämföra mot spanska som har 440 miljoner modersmålstalare eller engelska som ”bara” har 380 miljoner modersmålstalare.
Däremot så är engelskan fortfarande det dominerade världsspråket. Engelskan är det språk som används mest på internet, det mest talade affärsspråket samt det språk som studeras mest. Men kinesiska är en god tvåa.
De senaste åren så har Kinas betydelse vuxit signifikant på den globala marknaden. Kina är idag det största handelslandet både avseende produktion och export. Kina toppar BNP-ligan om man tittar på köpkraft, och ligger tvåa om man tittar på nominell BNP. Dock så förväntas Kina gå förbi USA (nuvarande ettan) bara inom några år.
Den kinesiska turismen ökar lavinartat varje år. Den växande medelklassen har pengar att spendera och viljan att resa. 2016 gjordes 70 miljoner resor (137 miljoner inräknat Hongkong, Macau och Taiwan) och man spenderade 2500 miljarder svenska kronor. Det är nästan tre gånger så mycket som amerikanarna, som låg på andraplats.
Även om kinesiskan inte är ett världsspråk idag, så ska man inte bli förvånad om det ändrar sig de närmsta åren. Det är något som är väl värt att komma ihåg. Även för oss här i Sverige.

SpotMi och språk

Mångfaldsakademien och SpotMi publicerar löpande information och artiklar om språk och språkets betydelse för företag och företagaren. Om du vill läsa mer, så finner du information här .Källa: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (2017)
Källa: Internet World Stats, Top Ten Languages Used in the Web (2017)
Källa: Mannheimer Swartling, För Kina i Sverige (2016)
Källa: Språktidningen, Inte bara mandarin (2008)
Källa: Tillväxtverket, Fakta om svensk turism (2014)
Källa: Wikipedia, Chinese language
Källa: Wikipedia, Kinesiska

Kommentarer