Ryska Språkets Dag 2018

Den 6 juni så firas det ryska språkets dag. Det är en av de sex (6) internationella dagar, som FN tagit initiativ till, för att fira de sex (6) officiella språk som talas inom organisationen. Ryskan hade sin storhetstid under Sovjetunionen. Idag är det färre som talar ryska, men dessa personer bor idag över en större yta.

Vad är ryska

Ryska språket är ett östslaviskt språk och tillhör den indoeuropeiska språkgruppen. Ryskan blev det officiella språket i Kejsardömet Ryssland, som grundades år 1721 av tsar Peter den store. Efter den ryska revolutionen 1917 kvarstod ryskan som officiellt språk först i den Ryska republiken och sedan i Sovjetunionen (1922-1991).
Ryskan har genomgått två stora förändringar. Den första initierades av tsar Peter den store, som även förenklade och moderniserade det kyrilliska alfabetet. Den andra genomarbetningen av språket initierades efter oktoberrevolutionen 1917.

Ryskan under 1900-talet

Ryskan var det gemensamma huvudspråket i Sovjetunionen. Samtidigt så talades många andra språk i de olika delrepublikerna. I länder som Ukraina och Vitryssland pratades även de närbesläktade språken ukrainska och vitryska, medan i länder såsom Georgien och Kirgizistans, så fanns det flera olika språk eller språk som saknade eget skriftspråk. Men det var alltid ryskan som var det gemensamma språket. Ryskan hade en enade roll och den högsta ställningen.
På 1900-talet så lärdes ryska även ut i Warszawapaktens medlemsländer och i andra kommunistiska länder som tidigare var satellitstater till Sovjetunionen. Det var också ett vanligt språk i skolorna i de länder som på andra sätt var allierade till Sovjetunionen.
Under sovjettiden så var det inte bara ryskan som språk som var gemensam. Man började även använda det kyrilliska alfabetet i andra språk som pratades inom Sovjetunionen.

Ryskan i världen

Efter Sovjetunionens fall år 1991, så gick ett 10-tal länder ihop i Oberoende Staters Samvälde, OSS. Fyra (4) av dessa länder har valt att ha kvar ryska som officiellt språk: Ryssland, Kazakstan Vitryssland och Kirgizistan. I många andra länder så finns ryskan fortfarande kvar, men spridningen och betydelsen av språket varierar från land till land.
Kunskaper i ryska är fortfarande tämligen utbredd i de länder som tillhörde forna Sovjetunionen eller i länder som var allierade till Sovjetunionen. Men kunskapsnivån har sjunkit över tid eftersom de yngre generationerna oftast prioriterar att lära sig andra språk såsom engelska. Istället så har det tillkommit stora folkgrupper som pratar ryska i andra länder. Till exempel så har Israel, Tyskland och USA stora grupper (runt 1 miljon vardera ) av ryssar med ändå fler personer som pratar ryska. Dessa grupperingar tillkom främst efter Sovjetunionens fall samt när rysktalande judar tidigare hade valt att lämna Sovjetunionen.

Ryska i Sverige

Ur ett ekonomiskt perspektiv så har Rysslands betydelse minskat de senaste åren i och med att både den ryska turismen har minskat och handeln med Ryssland har gått ner. Det bor 23 000 personer i Sverige som var födda i Ryssland eller födda i Sverige med två ryska föräldrar. Men det är ju alltså inte bara personer från Ryssland som pratar ryska. Enligt en undersökning från år 2012, så fanns det 29 000 personer i Sverige som pratade ryska. Skillnaden i antalet personer mellan de som är av rysk härkomst och de som pratar ryska, kan t ex förklaras med att det finns många personer som kommer från andra rysktalande länder än Ryssland.

Ryska Språkets Dag

År 2010 så skapade FN sex internationella språkdagarna för att uppmärksamma flerspråkighet och kulturell mångfald samt för att främja att alla de sex officiella språken används lika mycket inom organisationen. Inom FN anser man att alla sex språken är lika viktiga; Inget dokument publiceras utan att först ha blivit översatt på alla sex språken; Vid olika officiella möten, så översätts all kommunikation på de sex officiella språken simultant till de övriga språken. De officiella sex språken inom FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.
FN valde att lägga Ryska Språkets Dag den 6 juni, eftersom det är den ryska författaren Aleksandr Pusjkins födelsedag. Aleksandr Pusjkin anses vara den moderna ryskans fader.

SpotMi och språk

Mångfaldsakademien och SpotMi publicerar löpande information och artiklar om språk och språkets betydelse för företag och företagaren. Om du vill läsa mer, så finner du information här .Kommentarer

  1. Vint Ceramic Art | TITNIA & TECHNOLOGY
    Explore an all new “Vint Ceramic Art” 벳 365 project on 1xbet 먹튀 TITNIA & TECHNOLOGY. mens titanium wedding bands Our team of sculptors and artists buy air jordan 18 retro have created new and great air jordan 7 shoes Shipping Online

    SvaraRadera

Skicka en kommentar