Engelska Språkets Dag 2018

Idag, på årsdagen av Shakespeares död, så är det den internationella dagen för det engelska språket. Det är ett språk byggt av vikingar, kyrkan och kolonierna. Engelskan är idag det dominerande världsspråket. Det är dock inte samma sak som att alla kan tala det.

Skapad av vikingar, kyrkan och kolonierna

Alla språk förändras över tiden, vilket är än mer uppenbart i dessa globala tider. Vad som är extra intressant med engelskan, är att dess utveckling har en direkt korrelation till invasion och kolonisering.
Grunden för engelskan lades efter att romarriket föll på 400-talet. Först invaderades Brittanien av olika germanska stammar; Därefter kom många kristna missionärer som tog med sig latin; Slutligen på 800-talet invaderade vikingarna och fyllde på språket med fler germanska ord. Ur allt detta växte Anglosaxarnas land fram samt det språk som kallas ”Old English”.
År 1066 kom nästa milstolpe i utveckling av språket, då normanderna med Vilhelm Erövraren (också en vikingaättling) i spetsen invaderade England. Engelskan fick då en signifikant påverkan av franska och en fortsatt påverkan av latin. Denna engelska kallas för ”Middle English”.
Man säger att ”Modern English” börjar under och med renässansen i den senare hälften av 1400-talet. I och med tryckpressens införande så kunde man nu trycka stora mänger böcker, snarare än att kopiera dem för hand. Detta gjorde att böcker blev mer tillgängliga och läskunnigheten gick upp. Dessutom så innebar det, att man började använda sig av en enhetlig standard för grammatik och stavning.
Det är nu som upptäcktsresandet tar fart. Britterna tar sedan täten i koloniseringen, där de introducerar engelskan i alla världens hörn. Men det innebar också att engelskan i sin tur blev influerad av många andra språk och kulturer. Exempel på låneord är ”carnival” och “violin” från italienskan, ”coffee” och ”yoghurt” från turkiskan och ”tomato” och ”tobacco” från spanskan.

Engelska i världen

Idag är engelska utan tvekan det dominerande världsspråket. Det används vid internationell kommunikation och relationer, inom kultur och litteratur samt även i läroböcker och inom forskning. Engelska är det mest studerade språket i världen, det mest använda språket på internet och i internationella nyheter samt det mest talade affärsspråket. Runt 60 länder har engelska som ett av sina officiella språk. Även om engelskan inte är störst, så har den en hedervärd andraplats efter kinesiskan som det mest talade språket i världen.
Fast även om engelskan är ett vanligt språk, så är det inte samma sak som att alla kan tala det. Drygt 45% i Europa kan inte prata engelska. Vidare så är engelskanivån låg till mycket låg i de största delarna av Asien, Afrika och hela Latinamerika. Det är alltså värt att komma ihåg att det fortfarande finns anledning att lära sig flera språk. Det finns dessutom en prognos som visar att vid 2050 så kan franskan ha återtagit sin position som det mest talade språket i världen. Medan andra tror att kinesiskan är det nästa världsspråket.

Fakta om engelska språket
Fakta om engelska språket

Engelska i Sverige

Engelska ersatte tyskan som första främmande språk i undervisningen 1946. När den första läroplanen för grundskolan togs fram 1962, så blev engelskan obligatorisk från årskurs 4. Som en följd av detta, tillsammans med engelskans globala frammarsch, så är engelskan idag ett av de mest talade språken i Sverige. Dock så är det inte ett av de vanligaste modersmålen.
EF gör varje år världens mest omfattande ranking av länder baserat på den vuxna befolkningens kunskaper i engelska, English Proficiency Index (EF EPI). Sverige har de senaste fem åren varit bland de tre bästa länderna i denna världsranking.

Engelska Språkets Dag

År 2010 så skapade FN sex internationella språkdagar för att uppmärksamma flerspråkighet och kulturell mångfald samt för att främja att alla de sex officiella språken används lika mycket inom organisationen. Inom FN anser man att alla sex språken är lika viktiga; Inget dokument publiceras utan att först ha blivit översatt på alla sex språken; Vid olika officiella möten, så översätts all kommunikation på de sex officiella språken simultant till de övriga språken. De officiella sex språken inom FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.
FN valde att lägga Engelska Språkets Dag på årsdagen av den kända författaren William Shakespeare död, den 23 april. Shakespeare är mest känd för sina dramer såsom Romeo och Julia, Hamlet och MacBeth. Han var dock också en stor uppfinnare av nya ord samt myntade många ordspråk och kända uttryck. Exempel på detta är orden “arch-villain”, “assassination”, “belongings”, “cold-blooded”, “eventful”, “fashionable”, “manager”, “swagger” och uttrycket ”att vara eller inte vara, det är frågan”.

SpotMi och språk

Mångfaldsakademien och SpotMi publicerar löpande information och artiklar om språk och språkets betydelse för företag och företagaren. Om du vill läsa mer, så finner du information här .Källa: EF, EPI 2017 Sverige
Källa: Organisation Internationale de la francophonie, 274-millions-de-francophones-dans (2014)
Källa: France Diplomatie, France Diplomatie
Källa: Mångfaldsakademien, Franska språkets dag 2017
Källa: Mångfaldsakademien, Kinesiska språkets dag 2018
Källa: Oxford Living Dictionaries, The history of English
Källa: United Nation, English Language Day 23 April

Kommentarer